Hoppa till sidans innehåll

Om Barnträning.se

Skåneidrottens barntränarsatsning är flerårig och bygger på de värderingar som finns i Riksidrottsförbundets idédokument Idrotten Vill.
  • Uppdaterad: 21 MAR 2014 09:25


Skåneidrotten har inlett en långsiktig satsning bland annat för att utbilda barn- och ungdomstränare i åldersanpassad fysisk träning.Fysisk träning för barn och ungdomar är ett kunskapsområde där myter och ingrodda begrepp länge fått regera. Idag är området väl utforskat och man vet mer om hur träningen ska bedrivas för att barn ska få en bra fysisk grund att bära med sig i livet och att minska skaderisken*.Styrketräning för barn har blivit alltmer uppmärksammat, inte minst efter den kunskapsöversikt som Riksidrottsförbundet uppdrog åt Michail Tonkonogi att genomföra 2009.Skåneidrottens barntränarutbildning handlar även om motorik, rörlighet och uthållighet. Träningen ska vara allsidig, planeras långsiktigt och anpassas till barnets fysiska mognad på ett lekfullt sätt. Att göra ”rätt sak” vid ”rätt mognadsålder” (fysiskt som psykiskt) är poängen med åldersanpassad fysträning.


Kunskapen i sig är inte ny, det nya är däremot att det nu finns en utbildning som riktar sig till ideella idrottsledare. Skåneidrotten var först i landet med denna utbildning.


Satsningen består bland annat av (läs mer om varje punkt nedtill)

a. Kurser och föreläsningar för föreningsledare

b. Ny hemsida som stöd för barn- och ungdomstränare

c. Engagemang av professor Michail Tonkonogi

d. Specialutbildning av utbildare

e. Boken ”Ålderanpassad fysisk träning för barn och ungdom”
Läs mer:

a. Kurser och föreläsningar för föreningsledare

Från och med hösten 2012, erbjuder SISU Idrottsutbildarna i Skåne kurser och föreläsningar anpassade till föreningsledare i ämnet ”Åldersanpassad fysisk träning”. Kurserna är anpassade till SISU:s kursformer. Föreläsningar sker bl a med M.Tonkonogi.


b. Ny hemsida som stöd för barn- och ungdomstränare

Hemsidan www.barnträning.se har öppnats som ett stöd för barn- och ungdomstränare. Här finns vägledning till fördjupningsmaterial, aktuella artiklar och krönikor, hänvisning till kommande utbildningar mm.


c. Engagemang av professor Michail Tonkonogi

För kvalitetssäkring och för utbildning, har Skåneidrotten engagerat Michail Tonkonogi. Kort presentation av MT:

- Professor i medicinsk vetenskap med inriktning på idrottsfysiologi.
- Sakkunnig i styrketräning för Norsk idrotts ”Olympiatoppen”.
- Författare av Riksidrottsförbundets kunskapsöversikt ”Styrketräning för barn och ungdom” (RF FoU 2009:1).
- Författare tillsammans med Helena Bellardini av ”Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom – för hälsa, prestation och individuell utveckling” (SISU Idrottsböcker)


d. Specialutbildning av utbildare

Under två år utbildas Skåneidrottens kursledare under professor Tonkonogis ledning. Dessa har fått specialkunskap för att kunna leda kurser och föreläsningar för skånska idrottsledare, -föreningar och kommuner. Vi har rekryterat personer med idrottsledarerfarenhet och med passande utbildning såsom lärare och sjukgymnaster.


e. Boken ”Ålderanpassad fysisk träning för barn och ungdom – för hälsa, prestation och individuell utveckling” (SISU Idrottsböcker)

Som en följd av behovet av kurslitteratur, arbetades boken fram och skrevs av M.Tonkonogi och Helena Bellardini. Det är den första heltäckande boken på svenska, som behandlar hela det fysiska träningsområdet för barn och ungdom (styrka, motorik, rörlighet, uthållighet och långsiktig träningsplanering) från förpubertet, genom puberteten och till åren efter puberteten. Författarnas programförklaring med boken är ”Allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål”.Läs mer på www.sisuidrottsbocker.se

*
Enligt Socialstyrelsen skadas 60.000 barn och ungdom årligen under idrottsligu tövning. (Socialstyrelsen Rapport 2011: Skador bland barn i Sverige). Många barn skadas pga av bristfällig fysisk grundträning.